Köpvillkor

Här kan du läsa om våra köpvillkor, till vem vi säljer och hur du betalar och får hem din beställning.


Personuppgiftslagen

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi alltid värnat om mycket här på Vinsajten.com.
Därför välkomnar vi den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla 25 maj 2018.
GDPR innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personliga uppgifter. Med anledning av detta har vi nu uppdaterat vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi använder, skyddar och sparar din personliga information för att säkra din trygghet. Ta del av vår uppdaterade integritetspolicy nedan.

Vi hoppas att du även i fortsättningen är intresserad av att ta emot relevant information från oss via e-post. Om du skulle önska att avregistrera dig för framtida utskick kan du enkelt  avregistrera dig via den avregistreringslänk som finns längst ner i våra nyhetsbrev. Väljer du att avregistrera dig så får du inga fler nyhetsbrev från oss. Har du övriga frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via info@vinsajten.com.
 
Med vänliga hälsningar Team Vinsajten


Vad är GDPR?

GDPR är förkortningen på den nya dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ställer skärpta krav till hanteringen av personuppgifter av medborgare i EU och EES-regionen. Förordningen implementeras i samtliga personuppgiftslagar inom EU och EES-regionen och gäller därför i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. Förordningen påverkar alla företag som säljer till och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa. GDPR ersätter den Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vad är en personuppgift?

Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift all information som kan kopplas till en specifik individ, exempelvis som: Namn, bild, e-postadress, bankuppgifter, platsinformation och datorns IP-adress.

Behandlingen av dina personuppgifter
Vinsajten.com GmbH med organisationsnummer HRB 5753 FL  med postadress Holm 38, D-24 937 Flensburg, Deutschland,  är ansvarig för behandlingen av dina till oss angivna personuppgifter. Vinsajten.com GmbH värnar om din personliga integritet och arbetar alltid för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker oss online, skapar och använder ett konto, handlar hos oss, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss samt har övrig kontakt med Vinsajten.com.

För följande ändamål sparar och behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja ditt köp när du handlar hos oss, administrera och hantera ditt kundkonto som du registrerat hos Vinsajten.com, fakturering, skicka nyhetsbrev till dig via e-post, anpassa relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik, förhindra bedrägerier eller olämplig användning av våra tjänster samt tillhandahålla support vid kontakt med vår kundservice.

Personuppgifter som samlas in och behandlas:

Vinsajten.com GmbH  samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:
•Namn
•Adress
•Födelsedatum
•Telefonnummer
•E-post adress
•Betalningsuppgifter
•Kundnummer
•IP-adress
•Information om dina köp
•Information och uppgifter om din användning av Vinsajten.com’s hemsida
När du besöker vår webbplats www.vinsajten.com kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda cookies.

För utskick av nyhetsbrev sparas och behandlas följande uppgifter:

•Namn
•E-postadress

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Vinsajten.com GmbH. För att kunna fullfölja ditt köp delas dina personuppgifter även med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ som du själv valt samt även med den aktör du själv väljer vid separat bokning av transport för dina varor. Information såsom namn och e-postadress delas med vår samarbetspartner för utskick av nyhetsbrev.
Om du önskar mer information om vilka företag vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss på info@vinsajten.com.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Vinsajten.com GmbH kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy eller tills du återkallar hela eller delar av samtycket. När vi sparar din data för andra syften såsom t.ex. att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer att regelbundet ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina personuppgifter som prenumerant på nyhetsbrev lagras endast så länge du samtycker till det. Du kan närsomhelst enkelt avregistrera dig via den avregistreringslänk som finns längst ner i våra nyhetsbrev. Väljer du att avregistrera dig så får du inga fler nyhetsbrev från oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vinsajten.com GmbH har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra rutiner  säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina personuppgifter. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de krav som uppstår. För säkra och trygga kortköp skickas all betalningsinformation i krypterad form vilket innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. Alla kortköp via Vinsajten.com hanteras  via ett auktoriserat betalningsombud som kontrollerar med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden.  Väljer du att betala med faktura kontrolleras dina uppgifter utav Klarna för godkännande av fakturabetalning. Vinsajten.com åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och tillhandahålla nödvändig information vid en eventuell utredning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan även begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter om det ej finns lagstadgat krav eller legitima skäl till varför dina uppgifter måste sparas. Du har alltid rätt att invända mot vår hantering av dina uppgifter och när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@vinsajten.com. Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat format.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt och om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Vinsajten.com GmbH omfattas av. Vinsajten.com GmbH raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till klagomål

Om du anser att Vinsajten.com GmbH behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss via info@vinsajten.com för support och rättelse. Du har också rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
 
Eventuella ändringar av integritetspolicy

Vinsajten.com GmbH förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy vilka du kommer att kunna ta del av här.
 

//